Mandag 24.februar kl. 12.00

 

Overlege Audun Aas:

Smertemysteriet  

Smertesansen er både vår venn og vår fiende.

Er nordmenn på smertetoppen? Er smertesansen smertediskriminerende? Hva er sammenhengen mellom smerte og alder? Hvordan bør ulike former for smerte behandles? 

Dette er bare noen av spørsmålene som kan belyses i et foredrag om smerte. Audun Aas er anestesilege og ekspert på smertebehandling. I 2018 utga han "Smerteboken - fra vondt til bedre". Han tar med bøker for salg.

Som forfatteren skriver i forordet, er kunnskap om smerte allment lite kjent, og «boken er ment for alle som vil vite mer om smerte». Smerteboken er faglig godt begrunnet, lett å lese, og flere som vier den litt tid vil nok ha stor glede av den og bli nysgjerrige på å vite mer.

Medlemskontingent og fremmøte:

  

Foredragene skjer på mandager i Kulturhuset i Askim og starter kl. 12.00.

 

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet. 

 

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.50,-