Mandag 28.september kl. 12.00

Storbritannia og brexit

Septembermøtet kan bli spennende på flere måter. Er Storbritannia fremdeles medlem av EU? Hva blir konsekvensene for det øvrige Europa? Det er mange spørsmål som kan stilles.

Det er også knyttet spenning til hvem vi får som foredragsholder. Vi har to meget kompetente tv-journalister på hånden, men ingen vil forplikte seg til en dato et halvt år i forveien. Inntil videre får vi leve i spenning. Man det er kanskje verre for innbyggerne i Storbitannia?

Medlemskontingent og fremmøte:

  

Foredragene skjer på mandager i Kulturhuset i Askim og starter kl. 12.00.

 

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet. 

 

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.50,-