Medlemskontingent og fremmøte:

 

 Mandag 30.november

Tidligere tv-journalist Audgunn Oltedal:

Kvinneliv i tradisjon og oppbrudd

Audgunn Oltedal er pensjonert førstelektor fra OsloMet, medieforsker, journalist og for de fleste av oss mest kjent fra mange år i NRK dagsrevyen. Hun vil ta oss med på en tankevekkende reise gjennom ulike tidsepoker, kulturer og miljøer og fokusere på kvinneroller. Til avslutning vil hun også reflektere litt over de store endringene i mannsroller og farsroller i løpet av senere år.

Denne dagen blir det et begrenset antall som kommer inn, maks 200. Du må være medlem av Seniornett for å komme inn. Det blir ingen salg av billetter. Det blir heller ingen servering denne dagen. Alle som kommer, må skrives inn med navn og tlf-nummer.

 

Foredragene skjer på mandager i Kulturhuset i Askim og starter kl. 12.00.

 

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet. 

 

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.50,-