Mandag 29 jan. 2018 kl. 12.00

Professor Jon-Roar Bjørkvold:

Det musiske menneske.


Jon-Roar Bjørkvold (74 år) er en norsk professor i musikkvitenskap. Bjørkvold er mag. art. i musikkvitenskap fra 1969 med fagkretsen musikk, engelsk og russisk. Magisteravhandling om Mikhail Glinkas romanser.

Han har skrevet flere bøker, blant annet boken  'Det musiske menneske'.

Boken handler om hvor viktig musikk er for menneskets læring gjennom alle livets faser. Grunnlaget formes i det ufødte barnet, for allerede på fosterstadiet påvirkes vi av lyder og rytmer.  

  

 

 

 

 

Medlemskontingent og fremmøte

  

 Foredragene skjer på mandager i Kulturhuset i Askim og starter kl. 12.00.

 

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet. 

 

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.50,-