Medlemskontingent og fremmøte:

 

 Mandag 25.januar 2021 

D E T T E    E R    

A  V L Y ST

Professor Thomas Thiis-Evensen:

Å leve med arkitektur

Thomas Thiss-Evensen er kjent som skribent, foreleser og arkitekturkritiker i dagspressse og fagpresse. Han er også kjent for en serie programmer i radio og fjernsyn. Han har hatt ansvaret for arkitekturpremissene for de olympiske leker på Lillehammer og for ombyggingen av slottet og andre kongelige bygninger og for opprustningen av Oslo Sentrum. Fra 2001 har han ledet formidlingsprosjektet "Veiene fra Roma". Han er kjent som en glimrende formidler både muntlig og skriftlig.

 

Foredragene skjer på mandager i Kulturhuset i Askim og starter kl. 12.00.

 

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet. 

 

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.50,-