Mandag 28.oktober kl. 12.00

Karoline Kjesrud:

Dronningens betydning i fremveksten av det norske monarkiet

 

Utviklingen av kongedømmet og kongens rolle har blitt studert i en rekke ulike sammenhenger. Langt mindre oppmerksomhet har blitt rettet mot dronningen. Dronningen i vikingtid og middelalder løfter vi frem dronningens betydning i samfunnet. Dronninger har hatt selvstendige ansvarsområder helt siden Norge vokste frem som et rike. De har omgitt seg med et eget symbolspråk og vært viktige kommunikatorer og rådgivere. I boken viser vi at makt kan være mer enn formell, lovgivende makt. Religion, kultur og sosiale relasjoner er også viktige maktarenaer, og innenfor disse arenaene har dronninger hatt stor innflytelse. Boken er tverrfaglig anlagt og behandler dronningens rolle fra ulike vinkler. Selv om ikke det finnes egne dronningsagaer, finner vi rike spor etter vikingtids- og middelalderdronninger i andre litterære kilder, arkeologisk materiale, kunsthistorisk materiale, segl, diplomer og dedikasjoner. Boka bidrar til å supplere og nyansere den mannsdominerte historiefortellingen om Norge. 

 

"Dronninger" viser at middelalderens dronninger hadde langt mer makt enn det vi har trodd. Bortsett fra dette kjærkomne bidraget til vår egen historie - hvordan kan denne boka hjelpe med å endre måten vi skriver om makt og historie på? Kvinnehistorie som felt står alltid i et dilemma, der man gjerne gjør egne studier og skriver egne, flotte verk - som så blir en slags "særhistorie", på sida av den "store" historien. Hvordan få dronningene inn i de allmenne historiebøker?

 

 

Medlemskontingent og fremmøte:

  

Foredragene skjer på mandager i Kulturhuset i Askim og starter kl. 12.00.

 

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet. 

 

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.50,-