22. mars: Forfatter Sigmund Løvåsen: Kjell Aukrust

 

I 2020 var det hundre år siden Kjell Aukrust ble født. Til dette jubileet utgav Sigmund Løvåsen en biografi. Denne boka har fått meget god mottagelse. Løvåsen trekker også frem sider ved Aukrusts allsidige kunstneriske begavelse som kanskje ikke er like godt kjent som den store humoristen.

A V L Y S T

Medlemskontingent og fremmøte:

Møtene begynner kl. 12.00 i Askim Kulturhus.

Vi håper at medlemskapet i Seniorakademiet er til glede og at medlemskapet fortsetter i 2021. Årskontigenter er fortsatt kr. 300,- pr. person og inngangsbilletten for ikke-medlemmer kr. 100,- pr. møte.

De som ønsker en liten matbit og kaffe på Røwdes Kafe etterpå, må kjøpe matbillett til kr. 50,- før møtet begynner.