Sten Inge Jørgensen er utenriksjournalist i Morgenbladet med Europa og Tyskland som spesialfelt. han er også bokanmelder og forfatter. Han har markert seg som en av Norges skarpeste kommentatorer på internasjonal politikk.

 

Mandag 25.mars kl. 12.00

 

 

Stein Inge Jørgensen: Et nytt EU for en ny tid?

 

 

Hvorfor vi burde være EU-tilhengere. I Norge er EU-motstanden fortsatt stor. Brexit og økt høyrepopulisme i flere land får også mange til å tro at EU-samarbeidet er på retur. Men i realiteten er det i ferd med å styrkes på en rekke områder, inkludert skatt, energi, utenriks og forsvar. Norge vil trolig delta i altdette, på toppen av at brorparten av våre lover allerede kommer fra Brussel.

 

Hvorfor vil et stort flertall nordmenn fortsette med det demokratiske underskuddet som følger av at vi ikke har stemmerett? Sten Inge Jørgensen argumenterer for at den gjennomsnittlige norske EU-motstanderen, ville værtEU-tilhenger om han eller hun var svensk, dansk eller tysk statsborger. Hva er det innbyggerne i våre naboland ser, som vi ikke selv får øye på?

Medlemskontingent og fremmøte:

  

Foredragene skjer på mandager i Kulturhuset i Askim og starter kl. 12.00.

 

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet. 

 

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.50,-