Program for vår og høst 2019

 

 

28.januar:

 

En klype salt - en kulturhistorisk reise

v/salthistoriker og lege Olav Lund, Vikersund

Det er faktisk den eneste steinen mennesket spiser. Saltbøssa finnes på de fleste spisebord, og salt har en inngrodd plass i vår bevissthet. Så inngrodd at vi har lett for å regne salt som en selvfølge. Slik har det ikke alltid vært.

Salt har både vært billig og dyrt, alminnelig og sjeldent. Saltet er både et kraftig symbol og en nødvendig mattilsetning. Det er på samme tid giftig, og noe vi ikke klarer oss uten.
Sivilisasjoner både oppstår, varer og går til grunne på grunn av salt. Det finnes mange «salte» ordtak, og salt nevnes over 30 ganger i Bibelen.
Det er «salt-» i over 80 norske stedsnavn. Hvor mange i Troms? 
Nå er det populært å døpe firma, spisesteder, bjørnunger og kunstprosjekt SALT…
Og når saltet strøs på veiene eller havner i Kaffebønnas boller, våkner engasjementet.
Olav Lund vil i sitt foredrag belyse temaet med bilder fra saltets utrolige historie (naturen, sivilisasjoner, myter, religion, litteratur, kunst, industri). 
Etter foredraget blir det som vanlig mulighet til å gi kommentarer og til å stille spørsmål. 
Vi er helt sikker på at etter foredraget vil du vite ganske mye mer om salt enn da de kom.


Olav Lund er lege, født i Trondheim i 1952. Utdannet seg i Tromsø på 1970-tallet. Nå bosatt i Vikersund, Modum. 
De siste tre år har han utviklet et populærvitenskapelig bildekåseri om saltets kulturhistorie. 
Både NRKs EKKO og flere Folke- og Senioruniversitet har brukt ham som foredragsholder."
 
 

25.februar:

Lasse Espelid: Humor i Norge

«EN GOD LATTER FORLENGER LIVET»  Lasse Espelid, dagens kåsør. Temaet for dagens kåseri var ”Norsk humor”. Han ga oss et muntert og interessant kåseri om humor før og nå.   Visste du forresten at folk som ser lyst på livet har bedre helse og lever lengre? Og at humøret spiller faktisk en større rolle for helse og levealder enn fedme? Det sier iallfall forskerne i 160 internasjonale undersøkelser, i følge kildene Lasse Espelid hadde funnet frem til.  Humor fra de forskjellige landsdelene med sine egenarter ble behørig kommentert. 
 
 Etter foredraget  "Norsk humor" blir det "Årsmøte for Seniorakademiet Indre Østfold".

25.mars:

Stein Inge Jørgensen: Et nytt EU for en ny tid?

Hvorfor vi burde være EU-tilhengere. I Norge er EU-motstanden fortsatt stor. Brexit og økt høyrepopulisme i flere land får også mange til å tro at EU-samarbeidet er på retur. Men i realiteten er det i ferd med å styrkes på en rekke områder, inkludert skatt, energi, utenriks og forsvar. Norge vil trolig delta i alt dette, på toppen av at brorparten av våre lover allerede kommer fra Brussel. Hvorfor vil et stort flertall nordmenn fortsette med det demokratiske underskuddet som følger av at vi ikke har stemmerett? Sten Inge Jørgensen argumenterer for at den gjennomsnittlige norske EU-motstanderen, ville vært EU-tilhenger om han eller hun var svensk, dansk eller tysk statsborger. Hva er det innbyggerne i våre naboland ser, som vi ikke selv får øye på?

 

29.april:

Bjørn Hansen: Et splittet USA - Hva skjer med Trump?

Jeg begynner med den unike historien, splittelsen hans har forårsaket og ikke minst rasismen. Han har et grunnfjell av velgere. De får rett og slett ikke vite om Trumps løgner, som Washington Post har regnet ut at det kommer omtrent seks av om dagen. Jeg tror at Trump gradvis vil gå i oppløsning som president. Han har sparket alle kompetente folk rundt seg - og det er startet granskninger av hans personlige økonomi og hans forhold til Russland. Hvis Trump mot formodning skulle bli sittende en periode til, vil han fullstendig ødelegge det internasjonale arbeidet gjennom internasjonale organer.

 

30.september: 

Eva Mæhre Lauritzen:

 Seks planter som forandret verden
 
Pepper, kaffe, bomull, tobakk, sukker, poteter. Denne boken handler om planter som har blitt selvsagte i den norske hverdagen. Historiene om hvordan de erobret verden og forandret våre liv er fulle av drama: oppdagelsesreiser, slavetrafikk og drømmer om makt og rikdom. Plantene har blitt brukt som medisin, mat og nytelsesmiddel, men også blitt møtt med fordommer og forbud. De er omgitt av myter, løgner, skandaler og anekdoter. Seks planter som forandret verden forteller disse historiene, fra plantenes opprinnelse og til i dag. Forfatteren kombinerer botanikk og kulturhistorie, og viser hvordan plantene endret kosten og klærne våre, våre sosiale omgangsformer, byggeskikker og arbeidslivet. Eva Mæhre Lauritzen er botaniker og har i mange år jobbet med formidling ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

 

28.oktober:

Karoline Kjesrud: Dronningens betydning i fremveksten av det norske monarkiet.

Utviklingen av kongedømmet og kongens rolle har blitt studert i en rekke ulike sammenhenger. Langt mindre oppmerksomhet har blitt rettet mot dronningen. Dronningen i vikingtid og middelalder løfter vi frem dronningens betydning i samfunnet. Dronninger har hatt selvstendige ansvarsområder helt siden Norge vokste frem som et rike. De har omgitt seg med et eget symbolspråk og vært viktige kommunikatorer og rådgivere. I boken viser vi at makt kan være mer enn formell, lovgivende makt. Religion, kultur og sosiale relasjoner er også viktige maktarenaer, og innenfor disse arenaene har dronninger hatt stor innflytelse. Boken er tverrfaglig anlagt og behandler dronningens rolle fra ulike vinkler. Selv om ikke det finnes egne dronningsagaer, finner vi rike spor etter vikingtids- og middelalderdronninger i andre litterære kilder, arkeologisk materiale, kunsthistorisk materiale, segl, diplomer og dedikasjoner. Boka bidrar til å supplere og nyansere den mannsdominerte historiefortellingen om Norge. 

"Dronninger" viser at middelalderens dronninger hadde langt mer makt enn det vi har trodd. Bortsett fra dette kjærkomne bidraget til vår egen historie - hvordan kan denne boka hjelpe med å endre måten vi skriver om makt og historie på? Kvinnehistorie som felt står alltid i et dilemma, der man gjerne gjør egne studier og skriver egne, flotte verk - som så blir en slags "særhistorie", på sida av den "store" historien. Hvordan få dronningene inn i de allmenne historiebøker?

25.november:

Anne Sagberg: Isegran - en perle i Fredrikstad. En liten øy med stor historie.

Bli med Anne Sagberg på en inspirerende og morsom reise gjennom den lille øyas lange historie. Du får høre om krig og konflikt, næringsliv, dagligliv, idrett og kulturarbeid. 

Anne Sagberg er forfatteren bak boka Isegran - en perle i Fredrikstad og engasjerer seg både i øyas historie og framtid. Øya er bare 70 mål stor, men spekket med interessant historie. Fra Mindre Alv og hans borg på Isegran i riddertiden, via krig med svenskene der Tordenskiold spilte en viktig rolle, til dagens museale og maritime virksomhet med samlingen av historiske fartøy. Og ute på Isegranodden, et steinkast fra det ikoniske vannhjulet, ligger den gamle hovedbygningen fra 1700-tallet med sin vakre renessansehage, i naturskjønne omgivelser.