ÅRSBERETNING FOR 2020

Styret har bestått av Tore Aschim (leder), Vidar Kjærheim (sekretær), Øistein Hasselgård (dataansvarlig), Øystein Raustøl (kasserer), Unni Jakobsen, Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas, Trond Egil Huseby (vara). Per Ola Halvorsen har vært revisor. Valgkomite: Ragnar M. Næss og Harald Rømuld.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre et normalt møteprogram pga korona-pandemien som satte en stopper for alle planlagte møter i perioden medio mars til og med oktober. Dermed måtte fire møter (mars, april, september og oktober) avlyses. Tre av foredragsholderne som var engasjert for denne perioden, er villige til å stille opp i 2021 i den grad vi kan gjennomføre planlagt møteprogram.

Det ble avholdt to medlemsmøter i vårterminen (januar og februar) og ett medlemsmøte i november. Kjell Hillvegs kåseri med musikkeksempler ble gjennomført på Mozart gebursdag 27.januar med god assistanse av lydmann Preben. 24.februar holdt anestesioverlege Audun Aas et meget interessant foredrag om smertemysteriet.

Teaterturen til «Forelska i Shakespeare» på Nationaltheatret 25.januar ble avlyst på kort varsel (samme dag) pga sykdom ved teateret. Alle påmeldte har fått refundert forhåndsbetalingen. Stor jobb for kassereren! Takket være stor forståelse fra buss-selskapet (Vy) har Seniorakademiet ikke tapt penger på affæren. Planlagt og fulltegnet teatertur til «Chess» (Folketeateret) 3.oktober måtte avlyses i april pga koronapandemien. 30.november kunne det planlagte møtet med Audgunn Oltedal avvikles. Hun holdt et meget interessant foredrag med tittelen «Kvinneliv i tradisjon og oppbrot». Møtet ble gjennomført etter strenge smittevernregler, og et medlem uttalte at det var tryggere på kulturhuset enn på butikken.

Seniorakademiet hadde 376 medlemmer ved årsskiftet. Avlyste møter har ført til reduserte utgifter og et solid overskudd på kr. 53.262,14 for året 2020. Overskuddet legges til egenkapital. Se eget ark med revidert regnskap. På grunn av Seniorakademiets solide økonomi har vi valgt å holde medlemskontingenter for 2021 uforandret på kr. 300,-.

Styret har avholdt 3 forberedende styremøter i forkant av medlemsmøter og ellers hatt en viss kontakt på telefon og epost. Unni Jakobsen har i en tiårsperiode vært et aktivt medlem av styret. Nå må hun gi seg av helsemessige årsaker. Vi har satt stor pris på hennes engasjement og takker for innsatsen.

Nettopp i ekstraordinære tider er det viktig at medlemmene følger med på våre hjemmesiden: www.seniorakademiet.com for å finne ut av eventuelle forandringer.