Del denne siden

Møtene begynner normalt kl. 12.00 i Askim Kulturhus
Årskontigenten for 2024 er kr. 350,- pr. person og inngangsbilletten for ikke-medlemmer kr. 100,- pr. møte.
De som ønsker en liten matbit og kaffe på Røwdes Kafe etterpå, må kjøpe 
matbillett til kr. 70,- før møtet begynner.
Gaver og medlemskontingent innbetales til konto: 1100.11.93718
Vi har fått egen e-post adresse: medlem@seniorakademiet.com
Send ditt navn til vår e-post, så blir det lettere for oss å kontakte deg.

Møtet 29. april med Tor-Aksel Busch:

ble en publikumssuksess med over

320 fremmøtte!

Vårt neste møte er 30. september.

Da kommer Askimforfatter Atle Næss og snakker

om oppveksten i Askim med utgangspunkt

i boka Østre Linje