Møtene begynner normalt kl. 12.00 i Askim Kulturhus
Årskontigenten for 2024 er kr. 350,- pr. person og
inngangsbilletten for ikke-medlemmer kr. 100,- pr. møte.
De som ønsker en liten matbit og kaffe på Røwdes Kafe
etterpå, må kjøpe matbillett til kr. 70,- før møtet begynner.
Gaver og medlemskontingent innbetales til konto: 1100.11.93718
Vi har fått egen e-post adresse: medlem@seniorakademiet.com
Send ditt navn til vår e-post, så blir det lettere for oss å kontakte deg.

Neste møte - 29. april kl. 1200:


Tor-Aksel Busch:

Fra Stasjonsgata til Riksadvokatembete


Tor-Aksel Busch forteller om sin spennende karriere - 

fra oppvekst i Spydeberg og til en lang tjeneste som

Riksadvokat.