Seniorakademiet Indre Østfold


Årsberetning for 2023

 

Styrets sammensetning:

Styret i Seniorakademiet har bestått av Tore Aschim (leder), Aase Koppang (sekretær), Øystein Raustøl (kasserer), Einar Bjorvand (dataansvarlig), Trond Huseby, Jorunn Lilleng og Liv Helene Røsaas.    

Tore Aschim døde brått og uventet i romjulen. Han har nedlagt et betydelig arbeid i Seniorakademiet gjennom mer enn 2 tiår og vil bli dypt savnet, både for sin brede kunnskap og for det mennesket han var. Seniorakademiet markerte denne innsatsen med en krans på hans båre.

Styrets arbeid:

Det har vært avholdt 7 medlemsmøter. Foredragsmøtene har vært godt besøkt med rundt 200 tilhørere i snitt.

  1. januar: Professor Thomas Thiis- Evensen: «Norsk arkitektur – har den romerske trekk?»
  2. februar: Professor Tore Rem: «Kong Olav – ensom majestet»
  3. mars: Journalist Ulf Andenæs: «Storbritania under kong Charles»
  4. april: Professor Tormod Heier: «Hvorfor Putin gikk til krig mot Ukraina, og hvilke konsekvenser det får for Norge og Europa»
  5. september: Sivilingeniør Tore H. Wiik: «Legendariske veier. En nostalgisk reise i bilismens tid i Indre Østfold»
  6. oktober: Redaktør Per Edgar Kokkvold «Johan Falkberget. Det gode mennesket»
  7. november: Førstelektor Agnes-Margrethe Bjorvand «Astrid Lindgrens jul»

Styret har avholdt 7 styremøter i forkant av medlemsmøter.

Lørdag 15. april ble det arrangert teatertur til Nationaltheateret. Vi så «Jordbærstedet» med Sverre Anker Ousdal i hovedrollen i Ingmar Bergmanns gripende klassiker. 50 billetter ble raskt «revet bort».

Økonomi:

Medlemskontingenten for 2023 har vært kr. 350,-. Inngangsbilletter for ikke-medlemmer  kr. 100,- pr. foredrag. Antall betalende medlemmer var 318 ved utgangen av året. Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 4.654,13. Det er budsjettert med et underskudd på kr. 19.550,- for 2024. Dette vil bli kommentert av kasserer.

Aase Koppang            Øystein Raustøl          Einar Bjorvand            Jorunn Lilleng

                        Liv Helene Røsaas                              Trond Egil Huseby
Årsberetning for 2022


Styret har etter årsmøtet 22. februar 2022 bestått av

Tore Aschim (leder)

Aase Koppang (sekretær)

Øystein Raustøl (kasserer)

Einar Bjorvand (dataansvarlig)

Jorunn Lilleng

Liv Helene Røsaas

Trond Egil Huseby.


Bortsett fra januarmøtet har vi klart å gjennomføre det oppsatte programmet. Professor Thiis-

Evensen meldte avbud i januar. Odd Georg Murud stilte på kort varsel med et foredrag om

Fridtjof Nansen.

Årsmøtet i 2021 vedtok at alle som hadde betalt kontingent for 2021, kunne fortsette som

medlemmer uten å betale ny kontingent for 2022. Vi satset på å klare oss gjennom året 2022 ved å tære på vår egenkapital. Egenkapitalen ble dermed tappet for kr. 102.098,46 (underskuddet for året 2022).

Kontingenten for 2023 ble hevet til kr. 350,-

Ved årsskiftet hadde Seniorakademiet 349 medlemmer. Pr. dags dato er antall betalende medlemmer 285.

Driften av Seniorakademiet finansieres hovedsaklig av medlemskontingent.

Stigende utgifter tilsier at vi bør få flere medlemmer hvis vi vil unngå en ny økning av medlemskontingenten.

Et forsøk på å arrangere teatertur 3. desember måtte oppgis fordi for få meldte seg på.

Styret har avholdt 7 styremøter i forkant av medlemsmøter.


Møter gjennomført i 2022:

25. januar: Odd Georg Murud: Fridtjof Nansen: Idrettsmann, polarforsker, humanist og nobelprisvinner. Et hundreårsminne knyttet til fredsprisen 2922.

26. februar: Ambassadør Kai Eide: En verden i turbulens og forandring.

28. mars: Forfatteren Sigmund Løvåsen: Kjell Aukrust

26. april: Universitetslektor Agnes-Margrethe Bjorvand: Verdier i Anne-Cath. Vestlys

forfatterskap

26. september: Professor Tormod Heier: Kan forsvaret forsvare Norge?

31. oktober: Sangeren Per Vollestad: Livet på Grini

28. november: Tone Ringen: Med jorda som hjemsted. Hans Børlis lyrikk presentert i ord og toner.


Vi anbefaler at medlemmene følger med på våre hjemmesider:www.seniorakademiet.com

E-postadresser bør oppgis til medlem@seniorakademiet.com


Husk å oppgi adresseforandringer!


Tore Aschim        Aase Koppang      Øystein Raustøl      Einar Bjorvand      Jorunn Lilleng

Liv Helene Røsaas       Trond Egil Huseby


____________________________________________________________________________

Årsberetning for 2021

Styret har etter utsatt årsmøte 27. september 2021 bestått av Tore Aschim (leder), Vidar Kjærheim (sekretær), Øystein Raustøl (kasserer), Einar Bjorvand (dataansvarlig), Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas og Trond Huseby. Per Ola Halvorsen har vært revisor. Valgkomite har vært Harald Rømuld og Gøran Brattstrøm.

Koronarestriksjoner har gjort det vanskelig å gjennomføre årsprogrammet for 2021.

Alle planlagte foredrag i vårterminen måtte avlyses, og årsmøte med valg kunne først avholdes 27. september. De tre planlagte foredragsmøtene i høstterminen ble avviklet i henhold til gjeldende smittevernregler. Foredragsholdere som fikk sine møter avlyst i 2021 har vist stor forståelse og har alle på forespørsel sagt seg villige til å stille opp neste år. Teaterturer eller andre ekskursjoner har ikke vært å tenke på i denne perioden.

Seniorakademiet hadde 315 medlemmer ved årsskiftet. En viss nedgang i medlemstallet var ikke uventet. Avlyste møter førte til færre utgifter. Årsmøtet i 2021 vedtok at alle som hadde betalt kontingent for 2021, kunne fortsette som medlemmer uten å betale ny kontingent for 2022. Éor 2023 foreslår man medlemskontingent på kr. 350,-

Styret har avholdt 3 forberedende styremøter i forkant av medlemsmøter og ellers hatt en viss kontakt på telefon og epost. Vidar Kjærheim har i 12 år vært sekretaer og et aktivt medlem av styret. Vi beklager meget at han nå sier takk for seg. Vi kommer til å savne ham, men ønsker ham en god pensjonisttilværelse videre.

Nettopp i ekstraordinære tider er det viktig at medlemmene følger med på våre hjemmesider: www.seniorakademiet.com Epostadresser bør oppgis til medlem@scniorakademiet.com

Møter gjennomført i 2021:

27. september      Professor Arne Bugge Amundsen: Olav den hellige

25. oktober          Forfatter Øyvind Nustad: Snøen som falt i fjor

29. november      Journalist og forfatter Annette Groth: Brexit — problemer i Storbritannia — hva skjer med den britiske unionen?

Tore Aschim Vidar Kjærheim Øystein Raustøl Einar Bjorvand Jorunn Lilleng

Liv Helene Røsaas Trond Egil Huseby

Del denne siden