Del denne siden

Seniorakademiets program 2024

 

22. januar

                   Merk datoen! 

           Overlege Audun Aas: Effekten av ingenting.

           Placeboefenomenet.


26. februar

            Prest og samtalepartner Per Anders Nordengen: Å eldes med

            begeistring.

                   Årsmøte etter foredraget.

18. mars

                   Merk datoen! 

           Journalist og forfatter Ulf Andenæs: Arkitekturopprøret

29. april

           Tor Aksel Busch: Fra Stasjonsgata til Riksadvokatembete

 

30. september

            Forfatteren Atle Næss: Østre linje

 

28. oktober

            Forfatter og foredragsholder Thor Gotaas: Tatere i norsk historie

 

25. november

            Professor Tormod Heier: Hva betyr NATO-utvidelsen i Norden for

            sikkerheten i Norge, NATO og Europa? Og hvordan reagerer Russland?